ใบสมัครและรายการแข่งขันทักษะฯ การงานอาชีพ ปี 2560

Posted by:

ใบสมัครและรายการแข่งขันทักษะฯ การงานอาชีพ ปี 2560

รายการกิจกรรมที่แข่งขัน ดาวน์โหลดที่นี่

ใบสมัครแข่งขัน ดาวน์โหลดที่นี่

เกณฑ์การแข่งขันจัดแจกันทรงเตี้ย  คลิ๊กที่นี่

 

 

0

รายการแข่งขันทักษะฯ ที่เปิดแข่งขัน

Posted by:

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา

รายการแข่งขัน

1.ระดับชั้น ป.4-6

1.1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ

1.2 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่

1.3 การแข่งขันโครงงานอาชีพ

1.4 การจัดสวนถาดแบบแห้ง

1.5 การแข่งขันแปรรูปอาหาร

1.6 การแข่งขันการทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง

1.7 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว ( ประเภทข้าว)

1.8 การแข่งขันจัดแจกันทรงเตี้ย

 

  1. ระดับชั้นมัธยม ไม่มีรายการแข่งขันเนื่องจาก โรงเรียนส่งไม่ครบ
0

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอชน จังหวัดทุมธานี 59

Posted by:

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2559

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ณ โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา

ดาวน์โหลด รายการแข่งขัน

ดาวน์โหลด แบบขอเปลี่ยนตัว

ดาวน์โหลด ใบสมัครแข่งขัน

สามารถส่งเอกสารใบสมัครได้ที่ Email : info@banmaiwattana.ac.th

หรือ Fax : 02 501 2323

0

สรุปผลการแข่งทักษะกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

Posted by:

 

 

สรุปผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา

 

ระดับมัธยมศึกษา  
                                        
                                                          สวนถาดแบบชื้น      คลิ๊ก
                                                          กระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ   คลิ๊ก
                                                          อาหารคาวจานเดียว    คลิ๊ก
                                                          ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ คลิ๊ก
                                                          น้ำพริกผักสด คลิ๊ก
                                                          แกะสลักผักผลไม้  คลิ๊ก
                                                          แปรรูอาหาร  คลิ๊ก
                                                          แก้ไขชื่อโรงเรียนระบียบวิทยา
                                                          แจกันทรงเตี้ย คลิ๊ก

 

ระดับประถมศึกษา

 

                                                         สวนถาดแบบ แห้ง  คลิ๊ก
                                                         พานพุ่มสักการะ คลิ๊ก
                                                         อาหารคาวจานเดียว   คลิ๊ก
                                                         ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ  คลิ๊ก
                                                         น้ำพริกผักสด   คลิ๊ก
                                                         แกะสลักผักผลไม้  คลิ๊ก
                                                         แปรรูอาหาร  คลิ๊ก
                                                         แจกันทรงเตี้ย  คลิ๊ก
                                                         โครงงาน  คลิ๊ก
                                                         จักสานไม้ไผ่  คลิ๊ก

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (59.24 kb)

เขียนเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2558 | อ่าน 867
เขียนโดย โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา

 

0

รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชน 58

Posted by:

 

 

 

ระดับมัธยมศึกษา คลิ๊กโหลด 395d70555bd16566215b8105a1593465.xlsx
ระดับประถมศึกษา คลิ๊กโหลด 05826df648c3ceaf95bd2854795a1de4.xlsx
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (17.08 kb)

 

 

0

เพิ่มเติม การแข่งขันทักษะวิชาการฯ กลุ่มการงานอาชีพ (แจกันทรงเตีย)

Posted by:

 

 

เพิ่มเติม การแข่งขันแจกันทรงเตี้ย

ดาวน์โหลด คลิ๊ก2914f99c3a8bd84908e1914d7dadee6e.doc

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (29 kb)

 

0
Page 1 of 3 123