ประกาศ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน 2563

Posted by:

ประกาศ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ระดับปฐมวัย และ ขั้นพื้นฐาน
Download >> ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 2563

0

การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

Posted by:

Download >> การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

0

ใบสรุปการแข่งขันทักษะฯ การงานอาชีพ และรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน

Posted by:

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน คลิ๊กที่นี่

ใบสรุปผลการแข่งขันแบบมีรายชื่อนักเรียน  คลิ๊กที่นี่

0

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการฯ กลุ่มการงานอาชีพ

Posted by:

ผลการแข่งขันแกะสลักและผลไม้  ระดับประถมศึกษา

ผลการแข่งขันโครงงานอาชีพ  ระดับประถมศึกษา

ผลการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง  ระดับประถมศึกษา

ผลการแข่งขันการจัดแจกันทรงเตี้ย  ระดับประถมศึกษา

ผลการแข่งขันการทำอาหารคาวหวาน  ระดับประถมศึกษา

ผลการแข่งขันการทำน้ำพริก  ผัสด เครื่องเคียง  ระดับประถมศึกษา

ผลการแข่งขันการแปรรูปอาหาร  ระดับประถมศึกษา

ผลการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติ  ระดับประถมศึกษา

ผลการแข่งขันแกะสลักและผลไม้  ระดับมัธยมศึกษา

ผลการแข่งขันการจัดแจกันทรงเตี้ย  ระดับมัธยมศึกษา

ผลการแข่งขันการทำน้ำพริก  ผัสด เครื่องเคียง ระดับมัธยมศึกษา

ผลการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติ  ระดับมัธยมศึกษา

0

แบบขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน การงานอาชีพ

Posted by:

ใบเปลี่ยนตัว คลิ๊กที่นี่

https://drive.google.com/open?id=1SrW2pMwxZTDVq8L9WsfIdg4JYlKEWIpn

0
Page 1 of 2 12