ใบสรุปการแข่งขันทักษะฯ การงานอาชีพ และรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน

Posted by:

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน คลิ๊กที่นี่

ใบสรุปผลการแข่งขันแบบมีรายชื่อนักเรียน  คลิ๊กที่นี่

0

ใบสมัครและรายการแข่งขันทักษะฯ การงานอาชีพ ปี 2560

Posted by:

ใบสมัครและรายการแข่งขันทักษะฯ การงานอาชีพ ปี 2560

รายการกิจกรรมที่แข่งขัน ดาวน์โหลดที่นี่

ใบสมัครแข่งขัน ดาวน์โหลดที่นี่

เกณฑ์การแข่งขันจัดแจกันทรงเตี้ย  คลิ๊กที่นี่

 

 

0

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอชน จังหวัดทุมธานี 59

Posted by:

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2559

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ณ โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา

ดาวน์โหลด รายการแข่งขัน

ดาวน์โหลด แบบขอเปลี่ยนตัว

ดาวน์โหลด ใบสมัครแข่งขัน

สามารถส่งเอกสารใบสมัครได้ที่ Email : info@banmaiwattana.ac.th

หรือ Fax : 02 501 2323

0
Page 1 of 2 12