ประกาศ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน 2563

Posted by:

ประกาศ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ระดับปฐมวัย และ ขั้นพื้นฐาน
Download >> ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 2563

0

ใบสรุปการแข่งขันทักษะฯ การงานอาชีพ และรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน

Posted by:

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน คลิ๊กที่นี่

ใบสรุปผลการแข่งขันแบบมีรายชื่อนักเรียน  คลิ๊กที่นี่

0

ใบสมัครและรายการแข่งขันทักษะฯ การงานอาชีพ ปี 2560

Posted by:

ใบสมัครและรายการแข่งขันทักษะฯ การงานอาชีพ ปี 2560

รายการกิจกรรมที่แข่งขัน ดาวน์โหลดที่นี่

ใบสมัครแข่งขัน ดาวน์โหลดที่นี่

เกณฑ์การแข่งขันจัดแจกันทรงเตี้ย  คลิ๊กที่นี่

 

 

0
Page 1 of 2 12