รายการแข่งขันทักษะฯ ที่เปิดแข่งขัน

Posted by:

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา

รายการแข่งขัน

1.ระดับชั้น ป.4-6

1.1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ

1.2 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่

1.3 การแข่งขันโครงงานอาชีพ

1.4 การจัดสวนถาดแบบแห้ง

1.5 การแข่งขันแปรรูปอาหาร

1.6 การแข่งขันการทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง

1.7 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว ( ประเภทข้าว)

1.8 การแข่งขันจัดแจกันทรงเตี้ย

 

  1. ระดับชั้นมัธยม ไม่มีรายการแข่งขันเนื่องจาก โรงเรียนส่งไม่ครบ
0

Add a Comment