ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการฯ กลุ่มการงานอาชีพ

Posted by:

ผลการแข่งขันแกะสลักและผลไม้  ระดับประถมศึกษา

ผลการแข่งขันโครงงานอาชีพ  ระดับประถมศึกษา

ผลการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง  ระดับประถมศึกษา

ผลการแข่งขันการจัดแจกันทรงเตี้ย  ระดับประถมศึกษา

ผลการแข่งขันการทำอาหารคาวหวาน  ระดับประถมศึกษา

ผลการแข่งขันการทำน้ำพริก  ผัสด เครื่องเคียง  ระดับประถมศึกษา

ผลการแข่งขันการแปรรูปอาหาร  ระดับประถมศึกษา

ผลการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติ  ระดับประถมศึกษา

ผลการแข่งขันแกะสลักและผลไม้  ระดับมัธยมศึกษา

ผลการแข่งขันการจัดแจกันทรงเตี้ย  ระดับมัธยมศึกษา

ผลการแข่งขันการทำน้ำพริก  ผัสด เครื่องเคียง ระดับมัธยมศึกษา

ผลการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติ  ระดับมัธยมศึกษา

0

Add a Comment