โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา

  35/27 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: 0-2501-2323
โทรสาร: 0-2501-2323

E-mail: info@banmaiwattana.ac.th

Name:

E-mail:

Subject:

Message: